Nasıl İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olunur?

Nasıl İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak. “İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.” diyebiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği – İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Nedir?

Çalışanları Güvenliğini Sağlamak: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

Amaçlarından da anlaşılabileceği gibi iş sağlığı ve güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar sırasında da tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır. Çalışma alanı ise, tüm iş kollarını kapsar. Doğal olarak da her iş kolunda bazı farklılıklar gösterir. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalara rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının istenilen düzeye indirgenemediği tespit edilmiştir. Meslek hastalıkları yeterli düzeyde tespit edilememekte ancak iş kazaları büyük oranda tespit edilebilmektedir. Meydana gelen iş kazaları sonucu kesikler, yaralanmalar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, cilt hastalıkları, kırıklar, organ kayıpları, ölümler ve toplu ölümler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliğini tek cümleyle özetleyecek olursak; “insan merkezli yaklaşımın adıdır” demek uygun olacaktır.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

 İş güvenliği uzmanı, işyerlerinde her türlü risk tespitini yaparak, işçi için tehlike oluşturabilecek durumların önüne geçer. Bunu aldığı tedbirler ve güvenlik önlemleri ile yapar. Aynı zamanda aldığı bu tedbir ve güvenlik önlemlerinin de düzenli olarak denetimini gerçekleştirir. İş güvenliği uzmanı riskleri belirledikten ve firma sahibine bildirdikten sonra, herhangi bir yapıcı çözüm üretilmiyor ya da önlem alınmıyorsa, bu durum bakanlığa rapor edilir. Eğer bir işyerinde çalışanların hayatını tehdit edecek düzeyde bir tehlike bulunuyorsa, böyle bir durumda iş güvenliği uzmanının işi durdurma yetkisi bulunmaktadır.

Nasıl İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarından veya dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Mesleği icra edebilmek için iş güvenliği yetki belgesine sahip olma şartı bulunmaktadır.

  • Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Fen / Fen Edebiyat Fakültelerinin; Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri
  • Meslek Yüksek Okullarının; İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığında ‘‘A B C’’ Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları a, b, c olmak üzere üç farklı kategoride görev yapar. Bu kategoriler, denetim yapılacak işin ve iş faaliyetlerinin taşıdığı risk boyutuna göre değişir.

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, tehlike seviyesi maksimum olan yerlerde görevlendirilir. Hayati tehlike oluşturma ihtimali olan faaliyetlere çözüm geliştiren a sınıfı İSG uzmanı, organizasyonun ve çalışanların güvenliğini sağlar.

B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, az tehlikeli ya da tehlikeli iş faaliyetlerinde görevlendirilir. Prosedürlere uygunluğun denetimini yapmakla görevlidir; daha sağlıklı ve daha verimli bir iş süreci için işverene öneriler sunabilir.

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, az tehlike barındıran işyerlerinde görevlendirilir. Çalışma ortamında incelemeler yapmak ve yetkililere durumu raporlama görevini üstlenir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavlar

-Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin tamamı uzaktan eğitim ile verilir. Uygulamalı eğitimler ise iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

İş Güvenliği Sınavları

İş güvenliği sınavları Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır veya yaptırılmakla beraber son yıllar içerisinde bu sınavlar ÖSYM tarafından yapılmaya başlanmıştır. Sınavlar yılda iki defa düzenlenmekle beraber her sınıf için bir defa kurs almak yeterlidir. sınavda başarısız olan adaylar ÖSYM sınav işlemlerini gerçekleştirerek İş Sağlığı sınavlarına girebilirler. 

İşinin Uzmanı Yeni Uzman Akademi

Yeni Uzman Akademi eğitimlerini alanlarında seçkin eğiticiler eşliğinde düzenlemektedir. Eğitim alanında 7 yılı geride bırakmaya hazırlanan Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, İzmir, Ankara şubeleri ile hizmet vermektedir. pandemi sürecinde örgün eğitimlerini online sisteme taşıyan eğitim kurumumuz böylelikle hem katılımcılarının pandemiden daha az etkilenmelerini sağlamayı hem de eğitimlerini online olarak her yere taşımayı planlamış ve bunda da üstün bir başarı göstermiştir.

Yeni Uzman Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı eğitimler düzenlemekle beraber katılımcılarına özel fırsatlar sunmaktadır. Yeni Uzman Akademi Olarak katılımcılarımıza ücretsiz sunduğumuz fırsatların birkaçı;

  • ISO 45001 Sertifikası Eğitimi
  •  Sınav Öncesi Tekrar Programları
  • İngilizce ve Rusça Eğitimleri
  • Konu Anlatım ve Soru Bankası

Yeni Uzman Akademi olarak katılımcılarımızı sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz ve bu amaçla da ISO Sertifikalarını da katılımcılarımıza en uygun fiyatlara sunuyoruz. ISO Eğitimlerimizden bir kaçı;

ISO 45001- 2018 İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001- 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001- 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel  Eğitimi

ISO 10002- 2015  Müşteri Memnuniyeti Temel  Eğitimi

ISO 9001- 2015  Kalite Yönetim Sistemi  İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001- 2015  Çevre Yönetim Sistemi  İç Denetçi Eğitimi

Proses Yönetimi Eğitimi

Doküman Yönetimi Eğitimi

Yeni Uzman Akademi’de hedeflenen amaç İSG Eğitim alanında görevini tam anlamıyla yerine getiren uzmanlar yetiştirmek ve eğitimlerini kurumumuzdan almış olsun veya almasın her meslektaşımıza yardımcı olabilmektir. Bu amaçla;

Herkes ücretsiz olarak https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan İSG alanındaki ders notlarını ücretsiz indirebileceği gibi   https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan da İSG mevzuatlarını ücretsiz olarak indirebilir.

Yeni Uzman Akademi’nin İSG alanında sağladığı fırsatlar bunlarla sınırlı değil; bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek İSG alanındaki gelişmelerden haberdar olacağınız gibi aynı zamanda iş ilanlarını da takip edebilirsiniz.

Yeni Uzman Akademi olarak sosyal medya hesaplarımızın adreslerini sizler için yayımlıyoruz. Facebook adresimiz: https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve instagram adresimiz: https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut bizlere ulaşabilirsiniz.

Hemen Arayın