Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?

Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?

İşyeri Hekimi: 6331 sayılı iş güvenliği Kanun’una göre; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir.  

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

 • İşe giriş aşamasında, iş ve çalışan uyumunun sağlanması, işe bağlı sağlık tehlikeleri açısından duyarlı adayların belirlenmesi, işe yeni başlayanların sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları açısından oryantasyonunun sağlanması sağlar.
 • Çeşitli sebeplerle doğabilecek  maruziyetler sebebiyle çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların, henüz yakınmalar ortaya çıkmadan saptanması amacıyla aralıklı kontrol muayenelerinin yapılması,
 • Hem işe giriş hem de aralıklı kontrol muayenelerinin ve sürekli izlemin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik tehlikelerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve incelemeler yapılması,
 • İşyeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi, sürekli takibi,
 • İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, işyeri ortamı gözlem ve analizleri vb. faaliyetler nedeniyle  elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması, 
 • Çalışanlara; işyerindeki olası sağlık zararlarından, korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
 • İşletme dışından gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması için araştırmalar yürütülmesi,
 • Yürütülen işyeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve  yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanması işyeri hekimlerinin temel görevleridir.

Nasıl İşyeri Hekimi Olabilirim?

İşyeri Hekimi olabilmek için gerekli şartları Çalışma Bakanlığı şu şekilde belirlemiştir.

 • İşyeri hekimliği eğitimi almak
 • İşyeri hekimliği sınavlarında başarılı olmak şeklinde belirlenmiştir.

İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İşyeri hekimliği eğitimleri bakanlığın kurs açmak için gerekli izinleri verdiği eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Yeni Uzman Akademi, eğitimlerini bakanlıktan aldığı  izinler neticesinde gerçekleştirir.  

Kurumumuzdan eğitim almak isteyen katılımcılarımızın eğitim merkezlerimizden kurs almak istediklerinde ibraz etmeleri gereken evraklar;

Kurs Başvuru Dilekçesi: Kursumuza başvuru esnasında kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

Kimlik (Nüfus Cüzdanı)

Diploma: Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diploma veya yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerine ait; YÖK tarafından denklik verilmiş   üniversitelerin tıp   diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri ile e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri bakanlık tarafından geçerli sayılmaktadır.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

  Yeni Uzman Akademi’deişyeri hekimliği eğitimleri bakanlığın belirtmiş  programları doğrultusunda ;

90 saat uzaktan eğitim modeliyle asenkron olarak yapılır. Uzaktan eğitim dersleri eğitim tarihi itibariyle sisteme yüklenir ve katılımcılar diledikleri saatlerde ve diledikleri sıklıkta derslere erişim sağlayabilirler.

 Uzaktan eğitimlerin sona ermesinin ardından 90 saat örgün eğitim programı düzenlenir. Örgün eğitimler Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde alanında tanınan eğiticilerin rehberliğinde düzenlenir.

Staj eğitimleri, pratik eğiitm olarak da adlandırılmakla beraber işyeri hekimi bulunduran işyerlerinde 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

İşyeri Hekimliği Sınavları

Eğitimini tamamlayan katılımcılarımız bakanlığın yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan işyeri hekimliği sınavlarına girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yeterli puanı alamayan katılımcılarımız tekrar kurs almadan sonraki sınavlara ÖSYM sınav işlemlerini tamamladıktan sonra girebilirler. ÖSYM veya bakanlık tarafından sınava grime konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

İşyeri Hekimliği Eğitimlerinde Doğru Tercih

Yeni Uzman Akademi eğitimlerini öğrenci odaklı olarak alanının en iyisi eğiticilerle düzenlemektedir.   İşyeri hekimliği kursları ile sadece katılımcılarının sadece gireceği işyeri hekimi sınavında başarılı olmalarını sağlamak değil; aynı zamanda katılımcıların işyeri hekimliği mesleğine adım attıklarında tam donanımlı olarak başlamalarını sağlamaktadır. Eğitim bizim işimiz parolasıyla yola çıkan Yeni Uzman Akademi; katılımcıları için birbirinden yararlı eğitim seçenekleri ile onlar geleceğe hazırlamaktadır.    

  Yeni Uzman Akademi’den eğitim alan bütün katılımcılarımıza,

 • Soru Bankaları ve Konu Anlatım Kitaplarından oluşan eğitim seti hediye ediyoruz.
 •  Eğitim kurumumuzdan eğitim alan bütün kursiyerlerimize sınav öncesi 60 saatlik konu anlatımı ve soru çözüm programını da ücretsiz düzenliyoruz.
 • Bizden eğitim alan tüm kursiyerlerimize yine ücretsiz olmak üzere ISO 45001 Sertifika Eğitimi düzenliyoruz.
 • Yukarıda saydıklarımıza ilave olarak yine kursiyer ve aldığı eğitim fark etmeksizin herkese kariyer planlamalarına yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla yine ücretsiz olarak İngilizce ve Rusça eğitimleri düzenliyoruz.

Herkes Yararlansın Diye

Eğitim alanındaki dijital ders notlarımızı https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan ücretsiz yayınlamakla beraber, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm mevzuatları da yine  https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan yayınlıyoruz.

İşyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi işveren ve İSG alanındaki profesyonelleri buluşturmak için sosyal medya hesaplarından iş ilanları yayınlıyor. https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarımızı takip ederek iş ilanlarına siz de göz atabilir ve kendinize uygun şirkette mesaiye başlayabilirsiniz.

Hemen Arayın