Sinop Hijyen Kursu

DOĞRU TEMİZLİK İÇİN HİJYEN

Sinop Hijyen Kursu +90 542 532 77 13

Hijyen kelimesi,  Yunan sağlık, temizlik tanrıçasının isminden türetilmiş bir kelimedir.  Hijyen, sağlığı temizlik yoluyla sürdürme bilimi ve uygulamasıdır.

Hijyen, yaptığımız işlerin sağlıklı ve temiz ol için yaptığınız uygulamalardır.  Elleri yıkamak, dirseğinize öksürmek ve düzenli ev temizliği, iyi hijyenin örnekleri arasındadır.

İyi kişisel hijyen, kendinizi mide – bağırsak iltihabı ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumanın en iyi yollarından biridir. Ellerinizi sabunla yıkamak sizi hasta edebilecek mikropları yok eder. İyi bir kişisel hijyen sağlamak, hastalıkların başkalarına yayılmasını önlemeye de yardımcı olacaktır.

Gerçek anlamda bir hijyen uygulaması için, temizlik, düzenli izleme ve

sürekli iyileştirme programları geliştirilir.

[ninja_form id=1]

Ülkemizde Hijyen ve Hijyen Eğitimi Uygulamaları:

5 Temmuz 2013  tarihinde ülkemizde yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde, çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 Bu Yönetmelik ile aşağıda belirtilen iş kolları kapsama alınmıştır:

 Gıda üretim ve perakende hizmeti sunan iş yerleri,

 İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları,  

   Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler,

 Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Hijyen Eğitimi ve Belgesi Alma Kanuni Zorunluluktur:

5 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen eğitimi Yönetmeliğinin kapsadığı iş yerlerinde, hijyen belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten bakanlıklar veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

Hijyen Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

Hijyen Eğitimi Nereden Alınır?

Hijyen eğitimleri yukarı da belirtilen işyerlerinde çalışan bütün personelin alması zorunluluktur. Hijyen eğitimleri bakanlık onaylı eğitim kurumlarında, yine bakanlık tarafından eğitim vermeye yetkili eğitimciler tarafından verilir.  

Hijyen Kursu Alabilmek İçin Gerekli Eğitim Durumu Nedir?

Hijyen eğitimi için herhangi bir mezuniyet durumuna gerek olmamakla beraber, okur – yazar olmak zorunludur.

Hijyen Eğitimi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Eğitim alacak katılımcıların eğitim kurumlarına

 Nüfus cüzdanı (kimlik)

Eğitim başvuru dilekçesi ile başvuru yapmaları yeterlidir.

Hijyen Eğitimi Konuları Nelerdir?

 Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

 Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.

   Hijyen Eğitimlerinin Süresi Ne Kadardır?

Hijyen Eğitimleri, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Sonuç:   Yönetmelik gereği hijyen eğitimi birçok iş kolu için zorunlu kılınmakla beraber, gerekli eğitimlerin göz ardı edilmesi halinde işverene kanunlara dayanılarak bazı yaptırımlar uygulanması söz konusudur.

Hijyen sadece belli iş kollarına özel resmi bir zorunluluk olmasının yanı sıra aynı zamanda insani bir davranıştır. Hijyen ve hijyen kurallarına uyulmaması beraberinde birçok hastalığı da getirmektedir.    

Hijyen eğitimi alan katılımcılar, hijyen kuralları ile ilgili birçok yeni şey öğrenmekle beraber aynı zamanda uyguladığı birçok yöntemin yanlış olduğunu görmektedir.  

Yeni Uzman Akademi ailesi olarak birçok eğitim dalında iddialı olduğumuz gibi hijyen eğitimlerinde de iddialıyız. Sizler de hijyen eğitimi almayı düşünüyorsanız işyerlerine özel kampanyalarımızdan yararlanmak ve hijyen eğitim sertifikasını işinin uzmanı Yeni Uzman Akademi ile almak istiyorsanız acele edin.

Hemen Arayın