İstanbul’da İşyeri Hemşireliği Kursu

KİMLER İŞYERİ HEMŞİRESİ OLABİLİRLER ? 

İşyeri Hemşireliği/ Diğer Sağlık Personeli (DSP)

6283 Numaralı Hemşirelik Kanunu’nda; Hemşireliğin tanımı şöyle yapılmıştır. Hekim tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

İşyeri Hemşireliği, Yönetmelikte “Diğer Sağlık Personeli” ifadesi yer almaktadır.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile Diğer Sağlık Personeli ciddi önem kazanmıştır. YENİ UZMAN AKADEMİ İstanbul İşyeri hemşireliği ,kursiyerlerine bu kapsam da eğim vererek rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personelini Görev Yetki ve Sorumluluğu Yönetmeliğinde de kapsam ifade edilmiştir. YENİ UZMAN Akademi den alacağınız eğitimle sizler de İşyeri Hemşiresi olabilirsiniz. Hem kamuda hem de özel sektörde görev alabilmeniz mümkün. Çalışırken ek gelir kazanılabilir. İş Yasası buna imkan vermekte.

Peki kimler İşyeri Hemşiresi olabilir :

Mezuniyet fark etmeksizin (lise yada lisans) bölümün tutması yeterli,

Hemşire

Sağlık Memuru

Acil Tıp Teknisyeni

Çevre Sağlığı Teknisyeni unvanına sahip kişileri kapsamaktadır.

Bu bölümlerin herhangi birinden mezun olan kişiler başvuracağı eğitim programıdır.
İlgili kişiler İstanbul işyeri hemşireliği Eğitim kurumundan Diğer Sağlık Personeli eğitimini aldıktan sonra bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak ÖSYM sınavında başarılı olanlar Diğer Sağlık Personeli “İşyeri Hemşiresi” unvanı alırlar.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Yasal olarak Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmelikler gereği OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ler tam zamanlı Diğer Sağlık personeli bulundurmak zorundadır. Aynı yasa gereği Diğer Sağlık Personelleri işyerlerinde kurulması gereken İSG Kurullarının çalışma üyelerindendir.

Yeni Uzman Akademi İşyeri Hemşireliği Kursu Başvuruları

-İşyeri hemşireliği (DSP) alanında eğitim almak isteyen kursiyer adaylarımız eğitim kurumumuza,

-Diploma

-Nüfus Cüzdanı

-Kurs Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler.

İstanbul İşyeri Hemşireliği Kursu Yeni Uzman Akademi Ailesi

Biz bir aileyiz; çünkü her kursiyerimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak görmekte ve beraber hareket etmekteyiz. Kursiyerlerimiz ile olan iyi ilişkilerimiz sadece kurs süreci içerisinde değildir. Kursiyerlerimizin İstanbul iş yeri hemşireliği kariyerleri boyunca yanlarında olmaya devam ediyoruz.
İstanbul işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi Facebook ve Instagram sayfaları aracılığı ile hem kursiyerlerini işyeri hemşireliği ile ilgili gelişmelerden sürekli haberdar ederken aynı zamanda işyeri hemşireliği iş ilanlarını da yine sosyal medya hesaplarından yayımlamaktadır. Siz de bizleri sosyal medyadan takip ederek hem işyeri hemşireliği ile ilgili gelişmelerinden hem de iş ilanlarından haberdar olun. İşyeri Hemşireliği ve tüm İSG ders notlarını https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan indirebilir ayrıca sayfamız üzerinden eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın