İstanbul’da İşyeri Hekimliği Kursu

YENİ UZMAN AKADEMİ İSTANBUL İŞYERİ HEKİMİ EĞİTİMLERİ

İşyeri hekimleri, 6331 sayılı kanunun, dolayısı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanmasında çok önemli bir yere sahiptirler. İşyeri hekiminin kısaca tanımını yapacak olursak; ‘‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifika verilmiş olan hekimlerdir. İşyeri hekimleri işyerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlamak amacı ile iş sağlığı güvenliği uzmanları ile beraber çalışırlar.’’ şeklinde bir tanım yapmamız uygun olacaktır.

İşyeri hekimliği belgesi
a) tüm tıp fakültesi mezunu olan hekimlere, İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere verilir.
İşyeri Hekimlerinin Görevleri:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapar.
  • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır. Ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile personelin uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapar.
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

İşyeri Hekimliği Özel Bir Eğitim Gerektirir

Bir hekimin, işyeri hekimi olarak görev alabilmesi için Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. İşyeri hekimi olarak görev yapabilmenin şartları;
Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki belgesi ile eğitim veren kurumlardan işyeri hekimliği kursu almak.

ÖSYM tarafından yapılan İş Sağlığı Güvenliği –İşyeri Hekimliği (İGU-İH) sınavlarından başarılı olmak.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlemiş olduğu İşyeri Hekimliği Sertifikasına sahip olmak.

Eğitim Süreci: İşyeri Hekimliği eğitimleri ilgili bakanlık tarafından eğitim kursları düzenlemek için yetki verilmiş eğitim kurumlarından alınmalıdır. İşyeri hekimleri görev yaptıkları süre içerisinde de yine aynı bakanlığa karşı sorumlu hekimler olarak görev yaparlar.
Eğitimler ilgili bakanlığın belirlemiş olduğu program dâhilinde;
90 saat uzaktan eğitim
90 saat örgün eğitim
40 saat staj eğitimi olmak üzere, toplam 90 saat süren ve yalnız hekimlerin katılabildiği özel bir eğitim programıdır.

İstanbul İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Evraklar

İstanbul İşyeri Hekimliği kurslarına kayıt yaptırmak isteyen adayların İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye bazı evraklar sunması gerekmektedir. Bu evraklar;
Kurs Başvuru Dilekçesi: Adayların vatandaşlık numaralarının da bulunduğu ve hangi kursu almak istedikleri belirtir ıslak imzalı dilekçedir. Kursa kayıt işlemleri için Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye başvurduğunuzda, kurumdan alabiliriz.
Kimlik (Nüfus Cüzdanı):
Üzerindeki resim ve yazıların okunur şekilde olması gerekmektedir.
Diploma: Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diploma veya YÖK tarafından denklik verilmiş yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri ile e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri bakanlık tarafından geçerli sayılmaktadır.

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitimler

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi bakanlığın da direktifleri ile teorik eğitimlerin yüz yüze yapılan 90 saatlik kısmını pandemi kurallarına uymak ve uyulmasına yardımcı olmak amacı ile online sistem üzerinden senkron yani eş zamanlı olarak yapmaktadır.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi Ailesi

Kursiyerimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak görmekte ve kursiyerlerimizle beraber hareket etmekteyiz. Kursiyerlerimiz ile olan iyi ilişkilerimiz sadece kurs sürecinde geçerli bir durum değildir. İstanbul işyeri hekimliği kursu olarak kursiyerlerimizin işyeri hekimliği kariyerleri boyunca yanlarında olmaya devam ediyoruz.
İstanbul İşyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi Facebook ve Instagram sayfaları aracılığı ile hem kursiyerlerini işyeri hekimliği ile ilgili gelişmelerden sürekli haberdar ederken aynı zamanda işyeri hekimliği iş ilanlarını da yine sosyal medya hesaplarından yayımlamaktadır. Siz de bizleri sosyal medyadan takip ederek hem işyeri hekimliği ile ilgili gelişmelerinden hem de iş ilanlarından haberdar olun.
İşyeri hekimliği ve tüm İSG ders notlarını https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan indirebilir ayrıca sayfamız üzerinden eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın