İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI VEREN YERLER

İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI VEREN YERLER

Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) sertifikasına sahip kişilerdir.

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

2) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

3) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

4) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

5) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

6) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

7) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

8) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşyeri Hemşiresi ( DSP) Hizmet Süreleri Ne Kadardır?

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

İşyeri Hemşirelerinin Eğitimleri

İşyeri hemşireliği eğitimleri 90 saat olmakla beraber bu eğitimlerin ilk 45 saati uzaktan asenkron ( canlı olmayan dersler ) şeklinde; ikinci 45 saati de örgün eğitim olarak verilmekteydi. Pandemi dönemi ile beraber örgün eğitimler yerini online ( internet üzerinden canlı ) derslere bırakmıştır.  Böylelikle işyeri hemşiresi adayları % 100 uzaktan eğitimle kurslarını tamamlayabilmekteler.


Diğer Sağlık Personeli sınav koşulları nelerdir?


Eğitimini tamamlayan katılımcılar bakanlık tarafından yetkilendirme ile ÖSYM’nin düzenlediği işyeri hemşireliği sınavlarına girerek başarılı olmalıdırlar.

Yeni Uzman Akademi İşyeri Hemşireliği Kursu Başvuruları

-İşyeri hemşireliği (DSP) alanında eğitim almak isteyen kursiyer adaylarımız eğitim kurumumuza,

-Diploma

-Nüfus Cüzdanı

-Kurs Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler

Sonuç Olarak:

Yeni Uzman Akademi başta işyeri hemşireliği (DSP) eğitimleri, işyeri hekimliği eğitimleri, İSG Uzmanlığı ( C-B-A) Sınıfı eğitimleri düzenlemektedir.

Eğitim kurumumuz eğitim alan tüm kursiyerlerine ücretsiz olarak;

ISO 45001

ISO 9001

ISO 14001 eğitimleri

Soru Çözüm Programı

İngilizce ve Rusça Eğitimleri

Eğitim materyali olarak da yine ücretsiz olarak;

Konu Anlatım Kitabı ve

Soru Bankası veriyoruz.

Yeni Uzman Akademi işinde de uzman olmakla beraber 7 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Eğitim kurumumuz farklı illerde faaliyet göstermekle beraber; işyeri hemşireliği eğitiminin yanında işyeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği A,B ve C sınıflarında da eğitim düzenlemektedir.

Eğitimlerinizi Yeni Uzman Akademi ile alarak birçok eğitimden de ücretsiz yararlanabilirsiniz.

İSG Eğitimlerinizi Türkiye’nin İSG Eğitimlerinin değişmeyen adresi Yeni Uzman Akademi’den almak istiyorsanız acele edin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın