İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ZORUNLU OLDUĞU ALANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ZORUNLU OLDUĞU ALANLAR

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

İş sağlığı ve güvenliği kavramı son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan birisidir. İş sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere iki tanımdan oluşmaktadır. Öncelikle bu kavramların tanımını yapmadan önce sağlık ve güvenlik kavramlarını tanımlamak gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yapmış olduğu tanıma göre sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifade ile bir bireyin sağlıklı olması demek sadece fiziki olarak değil; hem ruhsal hem de sosyal açılardan

da tam bir iyilik hali demektir (WHO, 2009). Sağlık tanımından yola çıkarak iş sağlığı kavramına bakıldığında ise, işçinin çalıştığı işinde fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik hali içinde olması anlaşılır. İş sağlığının etkileri işçi ile etkileşim halinde olan her

bireye yansıdığı için geniş bir etki alanına sahiptir. WHO ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) karma komisyonuna göre; “İş sağlığı her meslekteki işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyiliklerini en üst düzeyde koruma ve geliştirmeyi; işçilerin çalışma koşullarından ötürü sağlıklarını kaybetmelerinin önlenmesini; işçilerin işyerindeki sağlığa zararlı faktörlerden kaynaklanan risklerden korunmasını; işçinin fiziksel ve psikolojik donanımına uygun işte çalışmasının sağlanmasını ve özetle işin insana uyarlanmasını ve her bir insanın işine adapte edilmesini amaçlar” (WHO, 2005). İş güvenliğine ilişkin literatürde çeşitli tanımlara rastlanılmaktadır. Öncelikle güvenlik kavramına bakıldığında, Ringdahl güvenliği şu şekilde tanımlamıştır: “Bir şey zararlı ve riskli değil ise, güvenli olduğu söylenebilir, ama bu ulaşılabilir bir durum değildir. Bunun yerine, güvenlik bir değer yargısı olarak algılanmalıdır. Bir makinede veya eylemde yaralanma riskinin kabul edilebilir düzeyde olduğu düşünülüyor ise, bu makine ve eylem güvenli olarak görülmelidir” şeklindedir.

. İş güvenliği ise; bir işin yapılması anında çalışan bireylerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesi hususunda teknik önlemleri içeren bir kavramdır. İş güvenliği kavramı, çalışma ortamına ilişkin önlemleri içerir.

İş güvenliği, çalışanların işyerinde kullanılan teknik ekipmanlara karşı korumayı ifade eder. Bu anlamda işyerinde kullanılan ekipmanlardan doğabilecek risklerin tespiti ve bunlara karşı nasıl koruma tedbirleri alınabileceği ile ilgilidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

 Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Zorunluluğu Olduğu Yerler

 İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

Yeni Uzman Akademi’de İSG Eğitimleri

Yeni Uzman Akademi iş sağlığı ve güvenliği alanında A, B ve C sınıflarında eğitimler düzenleme amacıyla Çalışma Bakanlığından gerekli tüm izinleri alarak faaliyet gösteren bir eğitim kurumudur. Yedi yıllık bir geçmişe sahip kurumumuz ülkemizin farklı illerinde faaliyet göstermekle beraber; pandemi döneminde yüz yüze eğitimlerin online sisteme taşınması ile birlikte eğitim alanını internetin olduğu tüm alanlara yaymıştır.

Eğitim kurumumuz, katılımcılarını girecekleri İSG sınavlarına hazırlamanın yanında hayata hazırlama yönünde programlar düzenlemektedir.

İSG Eğitimini Yeni Uzman Akademi’den tüm katılımcılar ücretsiz olarak;

İSG Konu Anlatım Kitabı

İSG Deneme Kitabına sahip olacakları gibi

Sınav Öncesi Soru Çözüm Programına da katılma hakkı kazanırlar.

Ayrıca Yeni Uzman Akademi olarak tüm kursiyerlerimize kariyer planlamalarında yardımcı olmak amacıyla;

ISO 45001

ISO 9001

ISO 14001 Sertifikalarını da ücretsiz veriyoruz.

Bir lisan bir insan sözünden yola çıkarak tüm kursiyerlerimizi İngilizce ve Rusça derslerimize ücretsiz katılmaya davet ediyoruz.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın