ANKARA YENİ UZMAN AKADEMİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSU

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güler yüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak ifade edilmektedir.

Sanayi ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tedbirlerde de artış yaşanmaya başlanmıştır. İşyeri hekimleri de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında birinci derecede görevli kişilerden biridir. İşyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları kanun ve mevzuatlarla sabittir.  

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

a) Rehberlik

b) Risk değerlendirmesi

c) Sağlık gözetimi

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

e) İlgili birimlerle işbirliği

İşyeri Hekimlerinin Yetkileri Nelerdir?

a)  İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

d) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

 1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

 3) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

4) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

İşyeri Hekimi Olarak Görev Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşyeri hekimi olarak görev almak isteyen hekimlerimizin;

a-) İşyeri hekimliği eğitimi almaları gerekmektedir.

b-) İşyeri hekimliği sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işyeri hekimliği kursu düzenlemek amacıyla gerekli izinler verilen bir eğitim kurumudur. Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi kurslar için gerekli şartları yerine getirmiş olmakla beraber işyeri hekimliği eğitimlerinde otorite kabul edilmektedir.

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi Uzaktan Eğitim Programı

Kursiyerlerimizin Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim internet sayfası Yeniuzman.isguzem.online üzerinden kayıtlı dersleri diledikleri zaman aralığında takip ettikleri derslerdir. Bu derslerin toplam süresi 90 saattir. Dersler sisteme daha önceden kayıtlı olduğu için katılımcılar ihtiyaç duydukları kadar tekrar yapabilirler. Eğitim süresi 15 gün olmasına rağmen eğitim programımızı katılımcıların uygun ders kaynakları ile sınava hazırlanabilmeleri için girecekleri ilk sınav dönemine kadar uzaktan eğitim sistemimizi katılımcılarımızın hizmetine sunuyoruz.  

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi Örgün Eğitim Programı

Kursiyerlerin Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde, eğitmenler rehberliğinde yüz yüze aldıkları ve toplam süresi 90 saat olan eğitimlerdir. Örgün eğitim dersleri 09:00 ile 15:00 veya 15:00 ile 21:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Bu eğitim modelinde ders programı bir gün içerisinde en fazla 6 saat olacak şekilde ayarlanır.

Pandemi Döneminde Örgün Eğitimleriniz Devam Ediyor Mu?

Pandemi döneminde kursumuzdan eğitim alan hekimlerimizi bir nebze de olsa dinlendirebilmek ve pandemi kurallarına hem uymak hem de uyulmasını sağlamak için, ‘‘ Evde kal Türkiye!’’ dedik ve örgün eğitimlerimizi online sisteme taşıdık. Böylelikle ülkemizin her yerinden eğitim almak isteyen hekimlerimizi Ankara işyeri hekimliği kursu katılımcısı yapma ve bu vesile ile onlara olan gönül borcumuzu ödeyebilmek için fırsat yakaladık.

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi Staj Eğitim Programı

Kursiyerlerin uygun işyerlerinde görevli işyeri hekimleri rehberliğinde 5 işgünü içerisinde toplam 40 saat aldıkları saha eğitimlerdir.Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin alan eğitimleri ile katılımcılar; dokümantasyon, risk analizi, belgelendirme konularında eğitimlerini tamamlayarak gerekli tecrübeyi kazanmış halde görev almaları sağlanır.

İşyeri Hekimliği Sınavları

İşyeri hekimliği sınavları bakanlığın görevlendirmesi üzerine uzun bir süredir ÖSYM tarafından yapılmaktadır. İşyeri hekimi olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan İşyeri hekimliği sınavlarına girerek gereken başarıyı göstermelidirler.

Sınava giren katılımcıların başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Yeterli puanı elde edip başarılı sayılanlar bakanlık tarafından düzenlenen işyeri hekimliği sertifikasını aldıktan sonra görev almaya başlayabilirler.

Adaylar girdikleri sınavda başarısız olsalar bile tekrar kurs almadan ÖSYM işlemlerini gerçekleştirerek sonraki sınavlara girebilirler. ÖSYM ve bakanlık tarafından işyeri hekimliği sınavlarına giriş sayısı konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi olarak eğitimini bizden almış ve sınavda yeterli puan alamayan katılımcılarımızı, istekleri doğrultusunda misafir öğrenci olarak ağırlayarak dersleri tekrar almalarını da sağlamaktayız.

Hekimlerimizin Eğitimlerinde Sizi Tercih Etmelerinin Nedeni Nedir?

Hekimlerimizin eğitimlerinde bizi tercih etmelerinin bir nedeni değil birçok nedeni söz konusudur. Eğitimlerimiz her biri kendi alanında otorite kabul edilmiş ve tüm sektör tarafından tanılan ve saygı duyulan eğitmenler tarafından verilmektedir. Eğitimlerimizde iş sağlığı ve güvenliği alanında deneyimi olan ve akademik kariyer sahibi eğiticilerden faydalanarak hekimlerimizin sınavda başarılı olmasını sağlamanın yanında; görevlerine her yönüyle hazır halde başlamalarını sağlıyoruz. Her katılımcımıza, eğiticilerimiz tarafından hazırlanan ve Yeni Uzman Akademi Kursiyerlerine özel sınavlara hazırlık kitabı hediye ederek kursiyerlerimize çalışabilecekleri doğru bir kaynak sunmaktayız. Ayrıca kursiyerler hediye ettiğimiz kitabımızın yanında kursiyerlerimize sunduğumuz dijital ders notlarımızı internet sayfamızdan tüm meslektaşlarımızın ve sınava girecek meslektaş adaylarımızın hizmetine sunduk.

İşyeri hekimliği eğitimlerini Ankara işyeri hekimliği kursundan alan kursiyerlerimize, sınav öncesi, hiçbir ücret almadan soru çözüm ve ders tekrar programları düzenleyerek sınava taze bilgilerle girmelerini sağlıyoruz.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimize sınav dönemini atlattıktan sonrası için hazırlanmış olan İngilizce ve Rusça dil kurslarımızdan birine ücretsiz olarak katılma fırsatı sunuyoruz.

Katılımcılarımızı işyeri hekimliği kariyerleri boyunca da yalnız bırakmamak adına, hekimlerimizi iş güvenliği alanındaki gelişmelerden haberdar edebilmek ve iş arayan hekimlerimiz ile hekim arayan işyeri sahiplerini buluşturmak için sosyal medya hesaplarımız üzerinden katılımcılarımızla irtibatımızı devam ettiriyoruz. Sizler de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmelerden haberdar olmak isterseniz https://www.facebook.com/taner.basol.311  facebook ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.

Yaptığımız işin ciddiyetinin farkındayız.